ඩිමෝ බට්ටා

For sale by Sell Fast | Sanokma Mobile & Book Shop MEMBER 5 Oct 9:10 pmKalutara, Kalutara

Rs 200,000

Negotiable


අතට 200,000/=
ෆිනෑන්ස් 18,300/= × 20
ටයර් , එන්ජින් , තට්ටුව හා පිටුපස කූඩුව , පේන්ට් එක - 100%
දිරුම් නැත.
ඉතා හොඳ තත්වයේ පවතී.
ත්‍රීවීලර් 1ක් සඳහා මාරුවට කැමතියි.
පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව මිල ගණන් කතා කර ගත හැක.
ගැනුම්කරුවන් පමණක් විමසන්න.
බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි.


Condition:
Used
Vehicle type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0711705639
  • 0728981312
  • 0767133972

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Sanokma Mobile & Book Shop

Authorized ikman.lk agent in Kaluthara


Share this ad