ඩීසල් රොටරි අවන්

For sale by CTP ENGINEERING WORKS 4 Oct 11:31 amWattala, Gampaha

Rs 950,000

නවීනතම ඩීසල් රොටරි අවන් විකිණීමට ඇත . ආනයනය කරන ලද බර්නරය , බ්ලොවරය , පැනලය. පාන් 100, 200, 300 යන මාදිලි වලින් ලබාගත හැක. වසරක පුර්ණ වගකීම. ඔබගේ අවශ්‍යතාවට ගැලපෙන ලෙස නිෂ්පාදනය කර දෙමි. අප ආයතනයට පැමිණ නිෂ්පාදනය වන අවන් පරීක්ෂා කරන්න. ගෙවීමේ පහසුකම්


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0777313174

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad