දැව ..

For sale by Sell Fast | Ambalngoda | W Paper MEMBER27 Sep 2:19 pmGalle, Galle

Rs 325

ගාල්ල -පොද්දල පොලිසිය ඉදිරිපිට
තේක්ක ..
අපෙන් ලබා ගන්න ....(ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසේ )අඩියක් 325 සිට ඉහලට


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0775968047
  • 0717429082

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Ambalngoda | W Paper

Authorized ikman.lk agent in Ambalangoda


Share this ad