දැව අඟුරු(wood charcoal)

For sale by sachintha maduranga 23 Nov 8:22 pmKandy, Kandy

Rs 80

Negotiable


ඉතා උසස් තත්වයෙ පවතින දැව අඟුරු සීමිත ප්‍රමාණවලින් විකිණීමට ඇත.ඕකිඩ් වගා මාධ්‍ය සඳහා සුදුසු ය.ගැණුම්කරුවන් සිටීනම්‍ විමසන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0757643326

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad