Computer Repair

For sale by Danidu30 Nov 2:44 pmHomagama, Colombo

Rs 1,000

Negotiable


වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න :- https://goo.gl/jBxcsS
For More Details :- https://goo.gl/jBxcsS
1)Hardware Installation
**Sit Back and Relax. We install your latest PC component; from hard drives and memory to optical drives, graphics cards, printers, scanners and MP 3 players, we’ll make sure your hardware is working properly no matter where you bought it. Moreover we are not supposed to give a warranty for the new parts you bringing to us (Bought from somewhere else).
##When we arrive
*********We will listen to Your Needs and the things to be done.********
Hardware installation
*******We’ll install customer-supplied internal or external PC component. We can also install any software necessary for the functionality of the device on one or more computers.****
Final steps
************We'll configure the installed component of the device is able for proper use. We’ll also test that your device is working properly, answer any questions you may have, and provide solutions as needed.
*****************************************************************************************
2) Data Backup or Transfer
********Transferring your data
We'll back up or transfer your data to one medium or device (including DVDs, NAS, hard drive, etc.). You will need to supply the backup device unless we will add it.*********
--------Keeping it organized
We will make sure the data maintains the same folder structure as the previous location. (For example, documents will go into the My Documents folder.)

3) DATA RECOVERY
****We Backup your Memories, Important Documents from A-Z*****
----------Your wedding photos, work files, financial records, your favorite music, they're all just... gone. These are your memories, your livelihood – your life. We know how you're feeling and we're here to help. Make an appointment with Double D and get in the fast lane for data recovery. -----------
4) Software Troubleshooting And Email Troubleshooting (Online & Onsite)
**************With this we will remotely help you install up to 5 e-mail accounts or software applications. You will be able to chat with Us over the phone or via an online chat window, and this Agent will obtain remote access to your computer so you won't have to perform important steps on your own (This Feature Allows You to Get Fast Possible Service and It Saves Your Time and Money.)*********************
***********(This Service only applicable for existing Customers.)***********
or
* * * * * We will Visit Your Place and Proceed Onsite Operation * * * * * *
**********Updating the software********
We'll activate your software if necessary, and install any critical updates
**********Final touches******************
We'll configure the software to your specifications. We can also set up a desktop shortcut, a Start Menu item, and an icon on the Quick Launch toolbar if you like.

5)Technology Consultation
Our Agent will review your computing needs and the devices you already have, then make recommendations that help you to create your perfect computing solution.
>>>>> WHAT IS INCLUDED >>>>>
We will:
1) Come to your home
2) Listen as you describe the computing needs you have
3) Review your current devices, software, and usage, including:
*****Security software
*****Data back-up plan
*****Network setup and devices
*****Content-sharing needs
*****Media sources
And more
Recommend integration options, upgrades and additional devices
Offer a discount on recommended products and/or services

ඔබගේ DESKTOP එක ලෙඩ දෙනවද?
LAPTOP එක On වෙන්නේ නැද්ද?
.................................................
අප දැන් ඔබගේ නිවසට , කාර්යාලයට පැමිණ ඔබගේ පරිගණකය අලුත් වැඩියා කරන්නෙමු.
...................................................
අපගේ සුවිශේෂී වූ සේවාවන් පිළිබද සම්පුර්ණ විස්තරය පහතින්

Hardware Installation
අපි ඔබගේ පරිගණකයට සියලුම ආකාරයේ නවීනතම, ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙනම
පරිගණක දෘඩාංග (hard drives and memory to optical drives, graphics cards,
printers, scanners and MP3 players) සවිකිරීම හා නඩත්තු කිරීම සිදු කරන අතර එය ඔබගේ
අනුමැතිය හා තේරීමට යටත්ව සිදු කෙරෙනු ඇත.
එමෙන්ම අවසානයේ එම උපාංග නිවැරදි ලෙස හා උපරිම ඵලදායිතාවයෙන්
ක්‍රියාත්මක වන බව තහවුරු කිරීමට අප ක්‍රියා කරන අතර එම උපාංග භාවිතා කිරීමේදී
ඔබට ඇතිවන ගැටළු හා ඒවා නිවැරදිව භාවිතා කරන ආකාරය අප විසින් ඔබට පැහැදිලි අවබෝදයක් ලබා
දෙන්නෙමු.

Data Backup or Transfer
ඔබගේ වටිනා දත්ත ඉතා සුරක්‍ෂිත හා සංවිධානාත්මක ලෙස
පිටපත් කිරීම අප ගේ තවත් එක් සුවිශේෂී සේවාවක් වන අතර
මෙහිදී එම දත්ත ඔබ සතු උපාංගය වෙත යොමු කිරීම් සිදු කල හැකි අතර අවශ්‍යනම්
ඒ සදහා අවශ්‍ය උපකරණ අප විසින්ද සපයනු ලැබේ.
අවසානයේ එම දත්ත ඔබගේ පරීක්ෂාවෙන් අනතුරුව ඒවා
ඔබට අවශ්‍ය නම ස්වංක්‍රියව මෙම ක්‍රියාවලියට යොමු කල හැක.

DATA RECOVERY
පරිගණකයේ දෝෂයක් හෝ Hard Disk එකේ දෝෂයක් නිසා
වැදගත් Data නැති උනාද?
..................................................
අප ඔබගේ wedding photos, work files, financial records, your favorite music
ආදී ඔබගේ මතකයන් සියල්ල ඉතා ඉක්මනින් නැවත යතා තත්වයට පත් කිරීමට
කට යුතු කරන්නෙමු.

******* වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න :- https://goo.gl/jBxcsS **********


Service type:
Computer
Report this ad

Contact

  • 0717237415
  • 0777572051

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads