ඡිම් එකකටම බඩු

For sale by KAPILA10 Sep 11:21 amYatiyantota, Kegalle

Rs 50,000

Negotiable


ඡිම් එකකටම බඩු තියනව යකඩ 180 kg තියනව ඡිම් එකකටම
අවශ්‍ය බඩු තියනව අඩුවට දෙනව කතාකරන්න

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
Used
Equipment type:
Fitness / Gym
Report this ad

Contact

  • 0770810011
  • 0717682323

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad