බත්තරමුල්ල තලාහේන ඉඩමක් විකිනිම

For sale by W.A.A.S.Harshana 8 Oct 2:46 pmBattaramulla, Colombo

Rs 510,000

Negotiable


බත්තරමුල්ල තලාහේන පැරකුම්බා පෙදෙසේ ICC නිවාස ව්‍යාපෘතියට ආසන්නව පර්චස් 09 ක බිම් කොටසක් විකිනීමට ඇත. නිරවුල් ඔප්පු, නල ජලය සහ විදුලිය බත්තරමුල්ල සහ මාලබේ නගර සභා සිමාව මිළ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර ගත හැකිය පර්චස් 01 රැ 510,000.00. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. තලාහේන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයෙන් දකුණට හැරී මීටර් 500 ගිය විට ICC නිවාස ව්‍යාපෘතියට යාබදව මෙම ඉඩම පිහිටා ඇත ආසන්නම නගර වනුයේ බත්තරමුල්ල, කොස්වත්ත , මාලබේ , පාර්ලිමේන්තු ප්‍රධාන මාර්ගය කෙටි කාලයකින් ලගාවීමේ හැකියාව.


Address:
බත්තරමුල්ල , තලාහේන, පැරකුම්බා පෙදෙස.
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
9.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0714202858

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad