බොරුපන/වෙරැහැර ආසන්නව නවාතැන් පහසුකම්.

For rent by Danuja Atulugama15 Oct 9:46 pmRatmalana, Colombo

Rs 7,500 /month

රැකියාවේ නියුතු හෝ උසස් අධ්‍යාපනය ලබන කාන්තාවන් තිදෙනෙකු සදහා රත්මලාන බොරුපන ප්‍රාදේශයත්, වෙරැහැර ප්‍රාදේශයත් අතර, නිදහස් පරිසරයක නවාතැන් පහසුකම් ඇත.

විස්තර සදහා අමතන්න.


Property type:
Other
Features:
Upper
Address:
572/1, Gangarama Road, Werahera, Boralesgamuwa.
Report this ad

Contact

  • 0773750945
  • 0775328239

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads