බෝඩින් කාමරයක් කුලියට දීමට ඇත-සීදුව

For rent by SUBASH MUNIGODAGE28 Nov 7:15 amKatunayake, Gampaha

Rs 4,000 /month

රද්දොලුගම නිවාස සන්කීර්නයේ නිවසක බෝඩින් කාමරයක් පිරිමි අයකු සදහා කුලියට දීමට ඇත .මාස 2ක කුලිය අවශ්‍යයි .


Property type:
House
Features:
Lower
Address:
7b 51 r රද්දොලුගම සීදුව
Report this ad

Contact

  • 0772374228
  • 0728566392

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads