බණ්ඩාරවෙල නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට.

For sale by Sanka Wijesundara15 Sep 3:44 pmBandarawela, Badulla

Rs 5,500,000

Negotiable


බණ්ඩාරවෙල නගරයේ සිට කි.මි. 01 ක් පමණ දුරින් වැලිමඩ පාරට මුහුණලා පිහිටි නිවසක් සහිත අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට තිබේ. ව්‍යාපාරයක් සදහා වඩාත් සුදුසුයි.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Land type:
Commercial
Land size:
8.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0778449300
  • 0714463337
  • 0722232211

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad