බණ්ඩාරගම ගල්කඩේ හන්දියෙන් ඉඩමක් විකිනීමට

For sale by hasanthi 24 Nov 9:35 amBandaragama, Kalutara

Rs 1,050,000

කොළඹ - බණ්ඩාරගම මාර්ගයට සමීපව
පර්චස් 12.6 ක ඉඩමක් ඉතා අඩු මිලට
නල ජලය සහ විදුලිය පහසුකම්
මුළු ඉඩමම ලක්ෂ 1,050,000/-
ලිදක්ද ඇත. පෞද්ගලික ඉඩමකි.


Address:
Galkade Junction, Bandaragama
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
12.6 perches
Report this ad

Contact

  • 0702608132

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad