බ්ලොක්ගල් මැෂිම Block Bricks machine

For sale by Sell Fast | Kekirawa | Lanka Enterprises MEMBER11 Nov 7:31 pmKandy, Kandy

Rs 75,000

Negotiable


අගල් 5 අච්චුව සමඟ මසක් පමණ පාවිච්චිකල බ්ලොක්ගල් මැෂිම ඉක්මනින් විකිනීමට.

මාරවිල මැටල් ක්‍රෂර්.
අංකුඹුර.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0770800822

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Kekirawa | Lanka Enterprises

Authorized ikman.lk agent in Kekirawa


Share this ad

More ads from Sell Fast | Kekirawa | Lanka Enterprises