බලගොඩ ප්‍රදේශයෙන් අගනා බිම් කොටසක්

For sale by Prime Lands Galle (Private) Limited MEMBER11 Nov 4:36 pmGalle, Galle

Rs 780,000

Negotiable


සොඳුරු ගාලු පුර බලගොඩ අදායම් උපයන සාරවත් තේ ඉඩම
හොදම දේ සොයන ඔබ සදහමයි , මනස්කාන්ත පරිසරයක නගරයට ආසන්නයෙන් සම්පුර්ණ තේ වගාව සහිත ,නිස්කලංක පරිසරයක, අඩුම අඩු මිලට, සීමිත පිරිසකට, rs 78000/= සිට පර්චස් එකක් ,වසරක පොලිය නැතුව ගෙවීමට ඉක්මනින් අමතන්න

Pipe borne water water * Wide road * 3 phase electricity * 15 minutes to the Southern highway entrance * Primary schools and national schools. Price :Rs.78000/= (upwards)

Contact:- Ravindi


Address:
Balagoda Galle
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0714756021

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Prime Lands Galle (Private) Limited

A Better Place on Earth.


Share this ad