බජාජ් ත්‍රිරෝදරථය

For sale by Pullulate Enterprises MEMBER16 Nov 11:37 amMoratuwa, Colombo

Rs 638,500

ලංකාවේ අඩුම වාරික අපෙන්....
අවශ්‍ය වන ලියකියවිලි වන්නේ
විදුලි බිල, ජතික හැදුනුම්පතෙහි කොපිය, චායාරුප 3 ක්,
ඇපකරුගේ ජතික හැදුනුම්පතෙහි කොපිය පමණි
මුලින් 192,600/-
අවුරුදු 5 - 12,260
අවුරුදු 4 - 14,182
අවුරුදු 3 - 17,454
රක්ෂණය, ලියාපදිංචිය නොමිලේ
දිවයනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයේ පදිංචි කෙනෙකුට පැමිණ මිලදී ගත හැකිය.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0776197112

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Pullulate Enterprises

ජිවිතයට අත්වැලක්


Share this ad