බජාජ් ත්‍රීවීල් රතු RE 205 4 Stock

For sale by Saliya Gamlath24 Aug 3:32 pmRuwanwella, Kegalle

Rs 450,000

නිවසේ භාවිතා කරන ලද, ඉතා හොඳ තත්ත්වය ,YF කාන්ඩයේ අඩුම දුරක් දාවනය කර ඇත.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0770537638

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads