බජාජ් JF 2004 three wheel

For sale by Nissanka Motors MEMBER28 Oct 6:49 amVeyangoda, Gampaha

Rs 255,000

බජාජ් JF නිෂ්පාදන වර්ෂය 2004 ඉතාමත් හොඳ තත්වයෙන් ඇත ,දිරුම් කිසිවක් නැත ,ලයිසන් - ඉන්සුවරන්ස් 2017,08 දක්වා ඇත ,අවශ්ශනම් ෆිනෑන්ස් රුපියල් එක්ලක්ෂ අසූදහසක් ලබාදිය හැක .


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0777107491

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Nissanka Motors

හොඳයි එතැන වාහන


Share this ad

More ads from Nissanka Motors