බිම් කැබලි 2ක් විකිණීමට

For sale by Lak Derana Holdings (Pvt) Ltd MEMBER23 Sep 3:01 pmKandy, Kandy

Rs 240,000

Negotiable


මහනුවර - හාරගම පාරට මී 500ක් දුරින් ගුරුදෙණියෙන් එක ලග පිහිටි බිම් කැබලි 2ක් විකිණීමට ඇත. නල ජලය, තෙකලා විදුලිය සහිතයි.ඉතාමත් දර්ශනීය පරිසරය. පර් : රු 240000/=


Address:
ගුරුදෙණිය
Land type:
Residential
Land size:
12.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0778782662

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Lak Derana Holdings (Pvt) Ltd

We do Business Differently, To give you the Edge


Share this ad