බෙල් පෙපර්ස් Bell papers

For sale by ruwanthaka16 Sep 11:39 amPiliyandala, Colombo

Rs 400

Negotiable


Bell paper for long term agreement
We have farm located on welimada keppitipola area, and our capacity is around 125kg bell papers per week , as we had few separate green houses on different stages we can supply continuesly. Same time we have red green and yellow colors. We are willing to engage with long term agreement with consumer.
Also we can consider to provide “bio-pharama” (fully Organic) products ( without any artificial fertilizer and pesticide ). but we need pre agreement on that .

"බෙල් පෙපර්ස්"
අපගේ වැලිමඩ , කැප්පිටිපොල ගොවිපල මගින් නිපදවනු ලබන බෙල්පෙපර්ස් සතියකට කිලෝ 125 පමන දිගු කාලිනව ලබාදීම සදහා ගැනුම් කරුවන් බලාපොරොතිතුවෙමි. ටනල් කිහිපයක් සහිත නිසා අකන්ඩව ඉහත පරිමාව අවුරුද්ද පුරාම ලබාදිය හැක. රතු කහ සහ කොල යන වර්න තුනම අප සතුව ඇත.

තවද පූර්න වශයෙන් රසයනික පොහොර / කෘමිනාශක වලින් තොරව බෙල්පෙපර්ස් ලබාදිය හැකි අතර ඒ සදහා පුර්ව අවබොදතාවයකට (ගිවිසුමකට ) ඒලබිය යුතුය.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Food type:
Vegetable
Report this ad

Contact

  • 0714803855

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad