බේකරි සහායක

Posted by Kapruka.com (Pvt) Ltd MEMBER 7 Sep 5:21 pmColombo 5, Colombo

නුගේගොඩ ඇඹුල්දෙණිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි දිවයිනේ ප්‍රධාන බේකරි ආයතනයක් සඳහා බේකරි සහායකයින් වහාම බඳවා ගැනේ.

Bakery Helper (බේකරි සහායක)
=======================

සුදුසුකම්:

1. අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ සමත්
2. වයස අවු 30 ට අඩු
3. අවම වසරක පළපුරුද්ද
4. බේකරි පාටමාලාවක් හදාරා තිබීම විශේෂ සුදුසුකමකි.

ඔබගේ අයදුම්පත සමග අදම Ikman.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ අයදුම් කරන්න.

Apply within 14 days via ikman.lk

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Food / Catering
Job type:
Full time
Company website:
www.kapruka.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Kapruka.com (Pvt) Ltd

Across the Country-Around the World


Share this ad

More ads from Kapruka.com (Pvt) Ltd