බෙදාහැරීමේ නිළධාරීන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Sell Fast | Kumar Suppliers & Services MEMBER31 Aug 3:57 pmNugegoda, Colombo

> යතුරු පැදියක් හිමි ඔබට අනගි අවස්ථාවක්.

> Pharmaceutical items ගෙන්වා බෙදාහරින ආයතනයකට, බෙදාහැරීමේ නිළධාරීන් ඉතා ඉක්මණින් බඳවා ගැනේ.

> ඉහල වැටුප් සහ දීමනා.

> හෝමාගම,කොට්ටාව,මත්තෙගොඩ,මහරගම,අතුරුගිරිය අවට විශෙෂයි.

වැඩි විස්තර සඳහා පහත අංකයෙන් දැන්ම අප අමතන්න .

දින 14ක් ඇතුළත විමසන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0767665447

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Kumar Suppliers & Services

Authorized ikman.lk agent in Colombo-11


Share this ad