බෙදාහැරීමේ අදීක්ෂකවරු (පිරිමි)

Posted by මැරිටයිම් ප්ලේස්මන්ට්ස් පුද්ගලික සමාගම17 Sep 9:43 amColombo 14, Colombo

මැරිටයිම් ප්ලේස්මන්ට්ස් පුද්ගලික සමාගම
නො. 10, ඩේවිඩ්සන් පාර, කොළඹ - 04.
SINCE 1978

# තනතුර - බෙදාහැරීමේ අදීක්ෂකවරු
==========================

කෂණික ඇබෑර්තු සඳහා බෙදාහැරීමේ අදීක්ෂකවරු වහාම බඳවා ගැනේ.

වටුප + අතිකාල දීමනා : රු. 40,000 සිට

# සුදුසුකම් -
• අ.පො.ස සාමාන්ය පෙල.
• ඉංග්‍රීසි දැනුම ඇති.
• පෙර රැකියා පළපුරුදු අමතර සුදුසුකමකි. (අත්‍යවශය නොවේ)
• වයස අවුරුදු 18 - 30 අතර.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඔබ ඉහත දක්වා ඇති සුදුසුකම් ඇති අයෙක් නම් ඔබගේ ඡායාරූපය සමග අයදුම්පතක් ikman.lk හරහා අප වෙත එවන්න.

(“Delivery Supervisor” ලෙස ඔබගේ ඊ මේල් පණිවුඩයේ සඳහන් කරන්න.)

වැඩි විස්තර සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න. http://www.maritimesl.com/vacancy-local.php

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 40,000 per month (Negotiable)
Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
www.maritimesl.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads