බද්දේගමින් ඉඩමක් !!

For sale by Santha Wickramanayake10 Oct 12:49 pmBaddegama, Galle

Rs 1,190,000

Negotiable


බද්දේගම නගරයේ ඔරලෝසු කනුව සිට අධිවේගී පිවිසුම් මගෙහි කිලෝමීටර 1.5 ක් දුරින් මහබොඩ කන්දෙ පන්සල අසල ප්ර්චස් 17ක පිරිසිදු ඔප්පු සහිත ඉඩම වැඩිම ඉල්ලුමට විකිනීමට ඇත.විදුලිය සහ ජලය ඇත.


Address:
Land for sale in Baddegama
Land type:
Residential
Land size:
17.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0714438530

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad