අවිස්සාවේල්ල නේවාසික බිම් කොටස්

For sale by Blue Mountain Properties - Colombo MEMBER29 Sep 3:42 pmAvissawella, Colombo

Rs 95,000

Negotiable


අවිස්සාවේල්ල සමන් විද්‍යාල මාවත සියළු පහසුකම් සහිත අගනා බිම් කොටස් කිහිපයක්. බැංකු ණය සහ පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහිතයි


Address:
අවිස්සාවේල්ල සමන් විද්‍යාල මාවත
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0716502026

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad