ඖෂධවේදි

Posted by Sell Fast | Maharagama | Anudi Ads MEMBER18 Oct 9:04 pmColombo 5, Colombo

# තනතුර - ඖෂධවේදි
================

කිරුලපන 267/E කිරුලපන, නාරාහේන්පිට
පිහිටි ෆාමසියකට ඖෂධවේදියෙකු අවශ්‍යය කර ඇත.

වැටුප රු.25000/= - 30000/= අතර
නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ.

පෙ.ව. 8.00 - ප.ව. 10.00 දක්වා

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Negotiable
Industry:
Medical / Biotech
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0774929541

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Maharagama | Anudi Ads

Authorized ikman.lk agent in Maharagama


Share this ad