ඖෂධවෙදි පාඨමාලා

For sale by Academy Of Pharmacy Studies Wattala MEMBER 6 Nov 2:23 pmWattala, Gampaha

Rs 2,500

අ.පො.ස උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ඇතුළු විෂයන් 3ක් සමත් ඔබට මෙම පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකිය


Report this ad

Contact

  • 0710170525
  • 0714922227
  • 0785229000

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad