අත් ට්‍රැක්ටර්

For sale by SellFast |Baddegama | Nishantha Cellular MEMBER24 Oct 1:30 pmBaddegama, Galle

Rs 390,000

Negotiable


ට්‍රැක්ටරය සහ ට්‍රේලරය සමග සියලුම ගොවිඋ පකරණ ඇත
හොඳම තත්වයේ ඇත Rk 80SI


Condition:
Used
Vehicle type:
Tractor
Report this ad

Contact

  • 0769724849

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
SellFast |Baddegama | Nishantha Cellular

Authorized ikman.lk agent in Baddegama


Share this ad