අත මිට සරු හෙටකට කාබනික වගාව

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER21 Nov 4:16 pmKurunegala, Kurunegala

Rs 250

අත මිට සරු හෙටකට කාබනික වගාව
කාබනික වගාව සදහා හුරුකරන ලද පළතුරු පැළ අපගේ ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ සේවාව මගින් ඔබට ලබා ගත හැක.
*කාබනික වගාවන් සදහා වන පාоශු පරීක්ෂණය
*කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව මගින් නිර්දේශිත උසස් තත්වයේ පැළ .
*වගාවට අවශ්ය වන සියළුම කෘෂි උපදේශන සේවාවන්
*ඔබට වගාවට අවශ්ය පැල ශේත්රයටම සපයා දීම
*පැල සදහා ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව/ ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම් මගින් වගකීමක් දරනු ලැබේ.
*අක්කරයකට වඩා වැඩි වගාවන් හිමි ඔබගේ 100% ක්ම කාබනික අස්වැන්න අප විසින්ම මිලදී ගනු ලැබේ.
වැඩිදුර තොරතුරු සදහා අප සමග දුරකථනන් සම්බන්ද වන්න. (උදේ 8.30 - සවස 5.00 අතර කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වන්න.)


Report this ad

Contact

  • 0702020209
  • 0813122962

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad

More ads from Green Agro Farm-Kandy