අශ්වගන්ධ (Withania)

For sale by Waruna Chinthaka28 Oct 10:14 pmBattaramulla, Colombo

Rs 3,480

Negotiable


ආයුර්වේදයේ භාවිතා කල ඉතා අගනා ඖෂධයක් වන අශ්වගන්ධ දැන් ඔබට භාවිතයට පහසු කැප්සූලයක් වශයෙන්.
මෙමගින්
ස්වභාවික වාජීකරණ ශක්තිය වැඩි කරයි.
ලිංගික අප්රාණිකතා දුරලයි.
ලිංගික අපහසුතාවයන්ට සහනය ගෙනදේ.
මානසික සහනය ලබාදේ.
මතක ශක්තිය වැඩි කරයි.
දියවැඩියාව, කොලෙස්ට්රෝල් පාලනය කරයි.
අලස බව දුරලයි.
තයිරොයිඩ් ග්රන්ථියෙහි ආබාධ දුරලයි.
කාන්තා පිරිමි බේදයකින් තොරව භාවිතා කල හැක.

තරුණ බව රැක ගන්න, ජීවිතය විඳින්න...


Condition:
New
Item type:
Other
Report this ad
  • Item will be delivered by ikman

  • Pay only if you are satisfied

Have a question?
0711515787

 

Stay safe on ikman.lk!

Using Buy Now is the safest way to buy this item.
  • No travelling to meet strangers
  • No risk of fraud or theft

Be wary of sellers who insist on meeting in person or want upfront fees. Be sure to report them to us!

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

  • Item will be delivered by ikman

  • Pay only if you are satisfied

Have a question?

Share this ad