අරක්ෂක නිලධාරී (කාන්තා)

Posted by Jafferjee Brothers - Tea Bags Department MEMBER 2 Oct 8:10 pmColombo 14, Colombo

තේ අපනයන කෙෂ්ත්‍රයේ දැවැන්තයෙකු වන අප හා එක්වීමට ඔබටත් අගනා අවස්ථාවක්.

# තනතුර : අරක්ෂක නිලධාරී (කාන්තා)
=======================

# සුදුසුකම් :

~ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සමත්ව තිබීම.
~ වයස අවු. 40 - 50 අතර වීම.
~ සිංහල, දමිළ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂා අතරින් භාෂා 2ක් හෝ හැසිරවීමේ හැකියාව තිබීම අමතර වාසියක් වනු ඇත.
~ අවශ්‍ය විට රාත්‍රී සේවය කිරීමේ හැකියාව.
~ විශ්‍රාමික ත්‍රිවිධ හමුදා හෝ පොලිස් නිලධරිණියන්ට ප්‍රමුඛතාවය.

# ප්‍රතිලාභ :

~ පරිවාස කාලය තුල රැ. 25,000/= ක අවම වැටුපකට අමතරව පහත සඳහන් පහසුකම් නොමිලේ සපයනු ලැබේ.

* දිවා ආහාර, නිළඇඳුම්, විශේෂඥ සේවය සහ නියමිත ඖෂධ සහ වසරකට දෙවරක් ලබාදෙන ප්‍රසාද දීමනා.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

සම්මුඛ පරීකෂණ සඳහා පහත ලිපිනයට පෙ.ව. 8.30 ත් 3.00 ත් අතර සහතිකපත්ද රැගෙන පැමිණෙන්න.

ජැෆර්ජි බ්‍රදර්ස් ටී බෑග් අංශය,
නො. 150, ශාන්ත ජෝශප් වීදිය,
ග්‍රෑන්ඩ්පාස්, කොළඹ 14.
(සමඟිපුර මහල් නිවාස අසල දෙවෙනි ප්‍රධාණ දොරටුවෙන් පැමිණෙන්න).


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Security
Job type:
Full time
Company website:
www.jb.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad