අ.පො.ස.(සා.පෙළ) සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

For sale by E. L. B. Dinushika 8 Nov 4:00 pmKadawatha, Gampaha

Rs 1,500

Negotiable


කඩවත හා ඒ අවට අ.පො.ස.(සා.පෙළ) ශිෂ්‍යන් සඳහා සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම කරනු ලැබේ. වසර 5කට ආසන්න කාලයක් ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද සහිතයි. වැඩිදුර කරුණු සඳහා පහත දුරකථන අංක අමතන්න.


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0712055906

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads