අනර්ග නේවාසික පර්චස් 50 ක ඉඩම විකිනීමට

For sale by Thilan Gallage13 Oct 3:52 pmEheliyagoda, Ratnapura

Rs 7,250,000

Negotiable


පදිංචියට.....ආයෝජනයට ..... අනාගතයට....

සියලුම පහසුකම් සහිතව පරකඩුව නගරයට ආසන්නව අනර්ග සුන්දර නේවාසික පර්චස් 50 ක ඉඩම හෝ කොටස් ලෙස විකිනීමට.

- ප්‍රධාන පාරට මීටර 100

- පරකඩුව තේ කර්මාන්ත ශාලාවට ඉදිරිපිට

-145000 Per Perch

අදම අමතන්න


Land type:
Agricultural, Commercial, Residential
Land size:
50.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0721738099
  • 0362258816

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads