අනෝද වගා ව්‍යාපෘතිය

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER19 Oct 9:44 amBalangoda, Ratnapura

Rs 220

ගුණාත්මක පලතුරු වගාව සදහා ඔබ නිරන්තරයෙන් යොමුකරවන අප ආයතනය මගින් හදුවන්වාදෙන තවත් එක් වටිනා කමින් ඉහල අගයක් උසුලන දේශීය පලතුරු ප්රභේදයකි අනෝදා.
දේශීය වෙදකම් සදහා වටිනා ඖෂදිය වටිනා කමක් මෙම පලතුර සතු වන අතර වර්තමානයේදී ඉතා බරපතල පිළිකා රෝගී තත්වයන් සුව කිරීමට ගන්නා ඖෂදයක් ලෙස අනෝදා වලට ඉහල වටිනාකමක්/අගයක් ලැබී ඇත.

තෙත් කලාප තුල වගා කල හැකි අනෝදා ප්රභේදයන් පවතී. පැල සිටුවා වසර 2 කින් අස්වනු ලැබිය හැකි අතර වසර 20ක් පමණ ශාකය නඩත්තු කල හැක.
ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව ''ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම්'' වන අප ආයතනය මගින් ව්යප්ත කරනු ලබන මෙම දේශීය පලතුරු වගා ව්යපෘතිය සමග දැන් ඔබට සම්බන්ද විය හැකිය.
මෙහිදී ඔබට ලැබෙන ප්රතිලාභ .......
* වගාව සදහා වන පාоශු පරීක්ෂණය
*කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව මගින් නිර්දේශිත උසස් තත්වයේ පැළ .
*වගාවට අවශ්ය වන සියළුම කෘෂි උපදේශන සේවාවන්
*ඔබට වගාවට අවශ්ය පැල ශේත්රයටම සපයා දීම
*පැල සදහා ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව/ ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම් මගින් වගකීමක් දරනු ලැබේ.
*ඔබගේ අස්වැන්න අප විසින්ම මිලදී ගනු ලැබේ.
*සියලුම කෘෂි උපදේශන, කෘෂිකාර්මික මෙවලම් හා අනෙකුත් සේවාවන් සියල්ල කෘෂීකාර්මික ආයතනයේ නිර්දේශය මත සිදුකෙරේ.

අක්කරයක් වගා කිරීමට - පැළ 250 - 300
පැළයක මිළ - 200/=
අක්කරයක් වගා කිරීමට යන දළ වියදම - 60,000/=

අක්කරයකින් ලැබිය හැකි පලදව - කි.500 (පළමු වර්ෂයේදී )
ගස් 300 කින්ලැබිය හැකි පලදව - 500 kg
දැනට 1kg ක විකුණුම් මිළ - රු.110.00
පළමු වසරේදී ලැබිය හැකි ආදායම - රු.55,000/=

පලදාව හා ආදායම වර්ෂයෙන් වර්ෂය වැඩි වන අතර වසර 15 - 20 ක් දක්වා වගාවෙන් පලදාව ලැබිය හැක.
වැඩිදුර තොරතුරු සදහා අප සමග දුරකථනන් සම්බන්ද වන්න. (උදේ 8.30 - සවස 5.00 අතර කාර්යාල වේලාවන්හිදී(සතියේ දින) පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වීමට කාරුණික වන්න.)
පිවිසෙන්න අපගේ ෆේස් බුක් පිටුවට - Green Agro farm kandy srilanka


Report this ad

Contact

  • 0702020209
  • 0813122962

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad