අමතර කොටස්

For sale by S Rathnayake Motors MEMBER10 Oct 10:41 pmNittambuwa, Gampaha

Rs 4,500,000

Negotiable


මෝටර් වාහන අමතර කොටස් අලෙවි නියෝජිතයන් සදහා....................
ඔරිජිනල් වාහන අමතර කොටස් අප ආයතනයේ ඇත ...
මුළු තොගයම ගන්නවනම් අඩු කරලා දෙනවා ...........
නැත හොත් අමතර කොටස් කොසවගයෙන්ද අපෙන් ලබා ගත හැක ....
අදම අමතන්න ................................


Condition:
New
Item type:
Auto part
Report this ad
Get fast delivery with Buy Now!

Contact

  • 0724099629

 

Stay safe on ikman.lk!

Using Buy Now is the safest way to buy this item.
  • No travelling to meet strangers
  • No risk of fraud or theft

Be wary of sellers who insist on meeting in person or want upfront fees. Be sure to report them to us!

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Get fast delivery with Buy Now!
How Buy Now Works:
  • Click on Buy Now and enter your details

  • ikman.lk will deliver the item to your doorstep

  • If you are satisfied, you buy the item.


Visit member's page
S Rathnayake Motors

Automotive Solutions


Share this ad

More ads from S Rathnayake Motors