අලුත් පොහොර බග්

For sale by Lakshitha12 Sep 1:03 pmMoratuwa, Colombo

Rs 40

Negotiable


අලුත් පොහොර බග් , සුදු වර්ණයෙන් ලබාගත හක. පලල -26" උස -41" තොග සහ සිල්ලර වශයෙන් ලබාගත හැකිය.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0771597434
  • 0778617848

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad