අලුත් මල්කඩුවාව නිවසක් කුලියට හෝ බද්දට

For rent by Prasad Enterprises MEMBER 6 Oct 6:07 amMawathagama, Kurunegala

Rs 20,000 /month

අලුත් මල්කඩුවාව නිවසක් කුලියට හෝ බද්දට
අලුත් මල්කඩුවාව
ගැමුනු පෙදෙස
1 වන පටුමග
මීටර් 200-300 දුර
දකුනු පැත්ත
පර්චස් 30 ඉඩම දෙපැත්තක තාප්පය
දෙපැත්තක කම්බි වැට සමග ගේට්ටුව
නිදන කාමර 2
ඇතුලත නාන කාමර
කුස්සිය
සාලය කොටස් 2
නිවස සම්පුර්නයෙන් ටයිල් කර ඇත
වැරන්ඩා 1 ඇත
ලිඳ වතුර මොටරය ඇත
පිටත වැසිකිලි ද ඇත
පිටත නැමට පහසුකම්ද ඇත
මාසිකව 20000


Address:
අලුත් මල්කඩුවාව ගැමුනු පෙදෙස
Beds:
2
Baths:
2
House size:
2,000.0 sqft
Land size:
30.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0766212233

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Prasad Enterprises

Importers & Dealers In Motor Vehicles


Share this ad