අලංකාර අගුවක් (Back Yard/Eave Roof)

For sale by Sivilima - Malabe MEMBER23 Oct 6:12 pmMaharagama, Colombo


ඔබේ නිවසේ අගුව (Backyard / Eave Roof) ඉතා අලංකාරව ඕනෑම දේශගුණයකට ඔරොත්තු දෙන I-Panel යොදාගනිමින් දැව නිමාවෙන් යුතුව අප පළපුරුදු කාර්මිකයින් ලවා ඉදිකරවා ගමු.
එකිනෙකට වෙනස් වර්ණ රටා රාශියක්.

Advantages.
මතුපිට ඇති ලැමිනේටඩ් ආවරණය නිසා වර්ණය වෙනස් නොවේ.
ගිනි පැතිරීමෙන් තොරවීම
තීන්ත ආලේපනය අවශ්ය නොවේ
අවම නඩත්තුව
කෘම් හානි නොමැත්වීම
පිළිකා කාරක අඩංගු නැත
ජලයෙන් හානි නොවේ
සෞඛ්ය්ට හිතකරවේ
ඕනෑම දේශගුණයකට ඔරොත්තු දේ
අපතේ යෑම අවමවේ
ඉතා සැහැල්ලු වීම


Service type:
Construction
Report this ad

Contact

  • 0714884601
  • 0720400263

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sivilima - Malabe

The Best in Town


Share this ad

More ads from Sivilima - Malabe