අළුත් කුරුදු දර

For sale by Shyaani12 Oct 6:53 pmAmbalangoda, Galle

Rs 15,000

Negotiable


අළුත් කුරුදු දර විකිනීමට ඇත.
Aluth kurudu Dara Vikinimata etha...
4000k pamana kurundu dara tibe..
loku dara...
Kotu 1 k Rs 4 Sita..
Ganan Katha karagatha haka


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0777163509
  • 0913911721

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad