අලෙවි නියෝජිතවරුන්

Posted by Sarani Solutions (Pvt) Ltd. 13 Jan 1:24 pmTrincomalee, Trincomalee

ජාත්‍යන්තර කීර්තියට පත් දිවයිනේ ප්‍රමුඛ පෙළේ පරිඝනක මෘදුකාංග නිෂ්පාදන සමාගමක් වන සරණි සොලුෂන්ස් පෞද්ගලික සමාගම සදහා දීප ව්‍යාප්තව අළෙවි නියෝජිත වරුන් අවශ්‍ය කර ඇත.

# තනතුර : අලෙවි නියෝජිතවරුන්
=======================

# සුදුසුකම් :

Full Time හෝ Part Time ලෙස කළ හැකි පරිඝනක අධ්‍යාපනික මෘදුකාංග තැට් අළෙවිය සදහා 40% දක්වා කොමිස් මුදල් ගෙවනු ලැබේ.

නිවසේ සිටම හෝ ඔබගේ ආයතන / වෙළද සැල මගින් තම ප්‍රදේශයේ අළෙවි කළ හැක.

# ප්‍රතිලාභ :

මාසිකව රු:40,000 සිට රු:75,000 දක්වා ආදායමක් ලැබිය හැක.

ත්‍රීකුණාමලය, කන්තලේ ප්‍රදේශ මෙන්ම දිවයින පුරා නියෝජිතවරුන් බදවා ගැනේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

2017 ජනවාරි 13 ට පෙර ඔබේ අයදුම්පත email හෝ තැපැල් කරන්න.

ලිපිනය : පරිපාලන නිලධාරී
සරණි සොලුෂන්ස් පෞද්ගලික සමාගම
101/C, මහ වීදිය,
කන්තලේ.


Salary:
Rs 55,000 per month (Negotiable)
Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Part time
Company website:
www.sarani.lk
Report this ad

Apply for this job

 Application deadline is over
Last date to apply for this job is over!

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

 Application deadline is over


Share this ad