අලෙවි නියෝජිත

Posted by Sell Fast| Horana| Tharindu Advertising MEMBER31 Oct 11:16 amHorana, Kalutara

# තනතුර - අලෙවි නියෝජිත
===================

හොරණ ප්‍රදේශයේ මැලිබන් කිරිපිටි බෙදාහැරීමේ ආයතනයට අලෙවි නියෝජිතයන් සදහා
A /L සමත් අලවි කේෂ්ත්‍රයේ පළපුරුද්ද ඇති / නැති
ගැහැණු / පිරිමි

වැටුප 40000 සිට

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 40,000 per month (Negotiable)
Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773087946

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast| Horana| Tharindu Advertising

Authorized ikman.lk agent in Pandura


Share this ad