අකුරැස්ස ගොඩනැගිල්ලක් බදු දීමට තිබේ

For rent by Prasad Wanni Arachchi31 Oct 4:48 pmAkuressa, Matara

Rs 450,000 /month

Negotiable


අකුරැස්ස නගරයේ සිට මාතර පාරේ මීටර් 400 ක් පමණ දුරින් පිහිටි එක් මහලක් වර්ග අඩි 3500ක් බැගින් වූ සියලු පහසුකම් වලින් යුතු මහල් තුනක් සහිත විශාල ගොඩනැගිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ මහල් වෙන් වෙන් වශයෙන් බදු දීමට තිබේ. සුපිරි වෙළඳ හල්, කාර්යාල, ප්‍රදර්ශනාගාර, සාප්පු, බැංකු සහ වෙනත් මූල්‍ය ආයතන සඳහා ඉතා යෝග්‍යයි. රථ වාහන නැවත්වීම සඳහා විශාල ඉඩකින්ද යුක්ත වේ. (මෙහි සඳහන් වන්නේ ගොඩනැගිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම බදු දීමේදී අදාල මුදල වන අතර මහල් වෙන් වශයෙන් බදු දීමේදී බදු මුදල වෙනස් වේ).


Property type:
Building
Address:
මාතර පාර, අකුරැස්ස.
Size:
10,500 sqft
Report this ad

Contact

  • 0777377970

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad