අහාර සෑදීමේ පාඨමාලා

Wanted by hasindu anjana 1 Nov 3:46 pmHomagama, Colombo


කොළඹ අද්‍යාපන ආයතනයකට වසරකට වැඩි සේවා පළපුරුද්දක් ඇති අහාර පිසීමේ පාඨමාලාවක් සදහා
හොද ගුරුවරයෙකු අවශ්‍ය කර ඇත
වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න....


Report this ad

Contact

  • 0712551818

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad