අගනා ඉඩමක් විකිණීමට kandana

For sale by Sell Fast | Kadana | MCI Express MEMBER19 Nov 3:16 pmKandana, Gampaha

Rs 3,900,000

Negotiable


කඳාන ද මැසිනොද් විදුහලේ තාප්පයට යාබදවම ඉඩම
කඳාන ගනේමුල්ල ප්‍රදාන බස් මාර්ගයට 25m
සියලුම නාගරික පහසුකම් සහිත තැනිතලා ඉඩම
ව්‍යාපාර කටයුත්තකටද සුදුසුය
පර්චසය රු . 325000/-


Address:
Ganemulla Road , Kandana
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
12.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0771565286
  • 0112937580

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Kadana | MCI Express

Authorized ikman.lk agent in Kandana


Share this ad

More ads from Sell Fast | Kadana | MCI Express