අගනා ඉඩමක් නුගේගොඩින්

For sale by Chaminda15 Oct 2:43 pmNugegoda, Colombo

Rs 9,625,000

Negotiable


පර්. 7 කින් යුත් අගනා හිස් ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ. පැලවත්ත පාර , නුගේගොඩ.
බ්‍රෝකර් වරු අනවශ්‍යි. ගැනුම්කරු විමසන්න.


Address:
පැලවත්ත පාර , නුගේගොඩ
Land type:
Residential
Land size:
7.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0721901595

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad