අගනා ඉඩමක් | කුරුණෑගලින්

For sale by Sell Fast | NewAge | Narammala MEMBER 8 Sep 3:41 pmKurunegala, Kurunegala

Rs 195,000

Negotiable


අයිතිකරුගේ නම :- කුමාරි

* පර්චස් 15 යි
* ජලය සහ විදුලිය
* ප්‍රධාන පාරට කිට්ටුවෙන්
* පිරිසිදු ලියකියවිලි
* නිස්කලංක පරිසරය
* පර්චසයක් රු.195000 යි

For Immediate Sale... / ඉක්මනින් විකිණිමට...
For Best Price... / හොදම ඉල්ලුමට...
Call For More Details...
වැඩි විස්තර දැනගැනීමට අමතන්න...
----------------------------------------------------
Ad Post By / දැන්වීම පලකිරීම
Sell Fast | NewAge | Narammala
Authorized ikman.lk Agent In Narammala
බලය ලත් ikman.lk නියොජිත නාරම්මල

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
ඩේසි මව්න්ටන් වත්ත‍, හතරේ කණුව, පිලැස්ස
Land type:
Agricultural, Commercial, Residential, Other
Land size:
15.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0770600766

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | NewAge | Narammala

Authorized ikman.lk agent in Narammala


Share this ad