ඇත් මුහුණූ

For sale by Sell fast | Deligaha | Jetads Solutions MEMBER22 Nov 6:27 pmGalle, Galle

Rs 48,000

Negotiable


ලී කැටයම් ඇත් මුහුණූ

ඔබගේ නිවසට වාසනාව දෙන

ඔබට අවශ්ෂ්‍ය කරන ඕනෑම ආකාරයක පිළිම හා මෝස්‌තර කැටයම් කරදෙනු ලැබේ

දිගු කල් පැවැත්ම සහ දැකුම්කළු නිමාව

වගකීමක් සහිතව දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට ගෙනවිත් දෙනු ලැබේ (කොන්දේසි අදාල වේ )


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0777401769

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Deligaha | Jetads Solutions

Trusted Partner for Advertising


Share this ad