ඇඹිලිපිටිය.වටිනා නිවස හා ඉඩම

For sale by Ranjith Ekanayake Property MEMBER11 Nov 9:49 amEmbilipitiya, Ratnapura

Rs 5,800,000

Negotiable


ඇඹිලිපිටිය සිට මිද්දෙනිය පාරේ 2
km ක් පමණ දුරින් ඇති රොහල් පාරට මුහුණ ළා ඇත.සියලු පහසුකම් සහිත නිවස හා පර්: 17 ක සින්නක්කර ඉඩම වහාම විකුණමි.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
යෝධගම අත්තම් නිවාසය,නව නගරය,ඇඹිලිපිටිය.
Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,700.0 sqft
Land size:
17.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0712242503
  • 0767213584

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad