ඇබලෝන් බිම්මල්

For sale by Kanishka Perera 3 Oct 1:39 pmHomagama, Colombo

Rs 300

Negotiable


ඇබලෝන් බිම්මල් තොග වශයෙන් විකිණීමට ගැනුම්කරුවකු අවශ්‍යයි.
අමතන්න


Report this ad

Contact

  • 0779838314

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad