අධීක්ශණ සුපරීක්ෂකවරුන්

Posted by Sell Fast | Giriulla | Modeena Computers MEMBER 1 Sep 2:36 pmDivulapitiya, Gampaha

RT Agro Group (PVT)LTD - Divulapitiya

අප ආයතනය බ්‍රොයිලර් සතුන් ඇතිකරන ආයතනයක් වන අතර ගොවිපල වැඩ අධීක්ශණය සදහා සුපරීක්ෂකවරුන් බදවා ගනු ලැබේ .වැටුප 30000-50000 අතර වේ .පිළිගත් ආයතනයක සත්ව පාලනය පිළිබද ඩිප්ලෝමාවක් හදාරා තිබීම හා ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද අමතර සුදුසුකමක් ලෙස සැලකේ .

හැකි ඉක්මනින් ikman.lk ඔස්සේ ඔබේ අයදුම්පත යොමු කරන්න .

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Agriculture
Job type:
Full time
Company website:
www.rtagrogroup.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Giriulla | Modeena Computers

Authorized ikman.lk agent in Giriulla


Share this ad