අඩක් නිමකළ නිවසවහාම විකිනීමට-ගල්පාත

For sale by Sell Fast| Horana| Tharindu Advertising MEMBER25 Nov 10:14 amHorana, Kalutara

Rs 2,500,000

Negotiable


කාමර -3
සාලය
කෑම කාමරය
කුස්සිය
පර්චෙස් 96
අඩක් නිමකළ නිවස විදුලිය ,ජල පහසුකම් ඇත.
ඉඩම ආසන්නයේ ගංගාවක් ගලා බසී.
නිසල පරිසරය
මුදල් හදිසියකට වහාම විකිණේ .
ඉඩමේ සිට හොරණට 10km කළුතරට 10km


Address:
මහදුරුපිටිය ,පාතකඩ ,ගල්පාත
Beds:
3
Baths:
1
House size:
2,500.0 sqft
Land size:
96.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0725230265
  • 0763583654

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast| Horana| Tharindu Advertising

Authorized ikman.lk agent in Pandura


Share this ad