අඩක් නිමකළ දෙමහල් නිවාස විකිනීමට - හොරණ

For sale by Sell Fast| Horana| Tharindu Advertising MEMBER10 Oct 3:54 pmHorana, Kalutara

Rs 2,500,000

Negotiable


හොරණ, මිල්ලනිය, කැන්නන්තුඩාව හන්දියට පෙනෙන දුරින් සුන්දර වෙල්යායකට මායිම්ව පදිංචියට ඉතා සුදුසු පරිසරයක පිහිටි ජලය විදුලිය සහිත දෙමහල් නිවසකට සලසුම්කල අඩක් නිම කල නිවාස සහිත පර්චෙස් 16.5 ඉඩම ඉක්මනින් විකිනීමට ලක්ෂ 25


Address:
හොරණ, මිල්ලනිය, කැන්නන්තුඩාව හන්දිය
Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,800.0 sqft
Land size:
16.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0772798050
  • 0766828427

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast| Horana| Tharindu Advertising

Authorized ikman.lk agent in Pandura


Share this ad